Reguły dla rodziców w naszym przedszkolu

Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.

Uzasadnienie: Ważne jest dla nas, abyśmy wiedzieli że dziecko jest już w przedszkolu.

Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi.

Uzasadnienie: Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.

Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel.

Uzasadnienie: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką.

Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi.

Uzasadnienie: Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.

W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady postępowania.

Uzasadnienie:Bardzo zależy nam na zdrowiu państwa dzieci ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę. Zaświadczenie od lekarza jest dla nas pomocne.

Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu, a po jej zakończeniu rodzice przedstawiają oświadczenie, że dziecko jest zdrowe.

Uzasadnienie: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 8:00. O późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić nauczycielkę danej grupy.

Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.

W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.

Uzasadnienie: Chcemy, aby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspakajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla na, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.

Po odebraniu przez rodziców dzieci mogą przyjść do ogrodu przedszkolnego tylko pod opieką osób dorosłych.

Uzasadnienie: Nie bierzemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, jeśli podebraniu przez rodziców przychodzą bawić się w ogrodzie przedszkolnym.

Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.

Uzasadnienie: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz  szczerze porozmawiać.

Na teren ogrodu przedszkolnego nie przyprowadzamy zwierząt.

Uzasadnienie: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.

Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły.

 

Jak emocjonalnie przygotować dziecko do szkoły

( materiały zaczerpnięte z programu edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”)

 

1.Koniecznie zapewnijcie dziecku poczucie bezpieczeństwa psychicznego i emocjonalnego. Zapewniajcie, że je kochacie, doceniacie, akceptujecie.

2.Łagodźcie lęk przed szkołą, wypełniając dziecku czas atrakcyjnymi zabawami, spacerami i rozmowami.

Register to read more...

9 zasad dobrego, skutecznego wychowania.

WARTO  PRZECZYTAĆ

9 ZASAD DOBREGO, SKUTECZNEGO WYCHOWANIA

Skuteczne wychowanie dotyczy tego, co rodzice mogą zrobić, aby stworzyć sprzyjające dziecku środowisko. Akcent spoczywa nie tyle na kontrolowaniu zachowania swoich dzieci, ile na kreowaniu rzeczywistości pełnej miłości i troskliwości. Wychowanie to ciężka praca. Większość rodziców kocha swoje dzieci i pragnie, aby były one szczęśliwe, ale ciężko im wybrać i zrealizować to, co dla dziecka najlepsze, szczególnie wtedy, gdy oni sami chcą czegoś innego.

Register to read more...