Ewaluacja

EWALUACJA WEWNĘTRZNA
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 5 W RYKACH
OBSZAR I


EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ  INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PRZEDSZKOLA.
WYMAGANIE 3.1. RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE


Projekt zatwierdzony do realizacji dnia 13 września 2012r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
Lider zespołu: mgr Małgorzata Pawlik
członkowie: Małgorzata Jędrys, Wanda Walaszek

Program wychowawczy

Dziecko chce być dobre
jeśli nie umie - naucz
jeśli nie wie - powiedz
jeśli nie może - pomóż

                                        Janusz Korczak

Plan nadzoru