Program wychowania przedszkolnego "Bliżej przedszkola"

Program wychowania przedszkolnego "Trampolina" oraz metody pracy

Program wychowawczo - profilaktyczny

W  roku szkolnym  2015/2016 wspólnie z Rodzicami opracowaliśmy nowy Program wychowawczo - profilaktyczny. Został on przyjęty do realizacji 14.09.2015r na lata 2015-2018. Prace nad programem poprzedzone były analizą działań wychowawczych i profilaktycznych z ostatnich lat oraz warsztatami z rodzicami.

Przedsięwzięcia i projekty

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury"                                                        Kubusiowi Przyjaciele Natury

Nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego programu, którego celem jest

  • popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli.
  • Wzrost świadomości dzieci odnośnie ochrony natury
  • Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Program trwa od 22 pażdziernika 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Koordynatorem programu jest p. Beata Dudzik , osobą wspierającą p. Wanda Małgorzata Walaszek

Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI
Samorządowego Przedszkola nr 5
Im. Ewy Szelburg- Zarembiny
w Rykach

WSTĘP


Profilaktyka jako taka ma na celu eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Rozwój cywilizacji, oprócz dobrodziejstw, niesie ze sobą także wiele zagrożeń. I tak na przykład rozwój motoryzacji powoduje, że  coraz bardziej  na niebezpieczeństwo narażone jest zdrowie, a nawet życie uczestników ruchu drogowego, głównie zaś dzieci.
Problem bezpieczeństwa i zdrowia dziecka stoi zawsze na pierwszym miejscu, jest bezwzględnym priorytetem w edukacji przedszkolnej. Już od najmłodszych lat należy wyposażać dzieci w wiedzę i umiejętności związane z dbaniem o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Istotne jest dla nas również przyczynienie się do poprawy funkcjonowania całej grupy jak i poszczególnych jednostek.
W pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym zajmujemy się profilaktyką pierwszorzędową, obejmuje ona grupy niskiego ryzyka i zajmuje się działaniami prewencyjnymi. Profilaktyka pierwszorzędowa ma dwa cele: pierwszy to promocja zdrowego stylu życia, a drugi to zmniejszanie zasięgu ryzykownych zachowań.
Głównym celem tego programu jest przygotowanie dziecka do tego, by lepiej radziło sobie z rozwiązywaniem problemów, rozumiało siebie, potrafiło współżyć z innymi oraz poznało podstawowe zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.
Zapewnienie dzieciom zdrowia i prawidłowego rozwoju stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją rodzice i nauczyciele. 
Proponowany program profilaktyczny wychodzi naprzeciw temu zadaniu. 
Rozwój dziecka i jego usamodzielnianie się niosą ze sobą wiele zagrożeń. Konieczne jest więc wyposażenie dziecka w umiejętności ich przewidywania,  unikania  oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
Program który proponujemy ma za zadanie uzupełnić program wychowawczy. Ma na celu wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności dotyczących profilaktyki i został podzielony na następujące bloki tematyczne: