Program wychowania przedszkolnego 2020/2021

 PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Najnowszy program edukacji przedszkolnej przygotowany przez wydawnictwo MAC Edukacja jest w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jako pierwszy na rynku został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.

Polecam!
dr Aleksandra Piotrowska

 

Program wychowania przedszkolnego "Bliżej przedszkola"

Program wychowania przedszkolnego "Trampolina" oraz metody pracy

Program wychowawczo - profilaktyczny

W  roku szkolnym  2015/2016 wspólnie z Rodzicami opracowaliśmy nowy Program wychowawczo - profilaktyczny. Został on przyjęty do realizacji 14.09.2015r na lata 2015-2018. Prace nad programem poprzedzone były analizą działań wychowawczych i profilaktycznych z ostatnich lat oraz warsztatami z rodzicami.

Przedsięwzięcia i projekty

,,Kubusiowi Przyjaciele Natury"                                                        Kubusiowi Przyjaciele Natury

Nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiego programu, którego celem jest

  • popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli.
  • Wzrost świadomości dzieci odnośnie ochrony natury
  • Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Program trwa od 22 pażdziernika 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

Koordynatorem programu jest p. Beata Dudzik , osobą wspierającą p. Wanda Małgorzata Walaszek