Wniosek o przyjęcie do przedszkola

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola- rozwiń--> czytaj więcej

REKRUTACJA 2021/2022- regulamin

 

Samorządowe Przedszkole nr 5 im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Rykach

 

ogłasza

 

rekrutację na rok 2021/2022

 

w Samorządowym Przedszkolu nr 5

 

w Rykach , która

 

rozpocznie się 15 lutego 2021 roku

 

Oferujemy miejsca w przedszkolu od 1 września 2021 roku

 

dla dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia

 


Wnioski przyjęć do przedszkola dostępne będą w kancelarii oraz

 

przy głównym wejściu do przedszkola

 

przy ul. Kochanowskiego 21- od 15 lutego 2021 roku.

Wypełniony wniosek składamy w kancelarii przedszkola- do 5 marca.

Wyniki dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola zostaną podane do wiadomości- 12 marca 2021r.

- regulamin po rozwinięciu-->więcej

ADAPTACJA DLA "MALUCHÓW"

INFORMUJEMY O DNIACH ADAPTACJI DLA DZIECI PRZYJĘTYCH DO GRUP NAJMŁODSZYCH

 

GRUPA I-   28 i  29 SIERPNIA TJ.  ŚRODA I CZWARTEK OD GODZ. 9.00

GRUPA II- 26 i 27 SIERPNIA TJ. PONIEDZIAŁEK I WTOREK OD GODZ. 9.00

                                                                                                                                                    ZAPRASZAMY..

 

Klauzula Informacyjna Żłobka

Klauzula informacyjna dla Rodziców/ohttp://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/container/rodo-min.pngpiekunów

 

Szanowni Państwo

 

Dbając o prywatność naszych Podopiecznych i ich Opiekunów zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). 

W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych i danych dzieci oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski  w Rykach z siedzibą; 08-500 Ryki, ul. Kochanowskiego 21, reprezentowane przez dyrektor Małgorzatę Olszak; 

2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer tel. (81)86 51 736

3. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panią Iwoną Szymańską.

4. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji statutowych zadań żłobka:  realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku – o opiece nad dziećmi w wieku do lat3 (Dz.U. z 2018 r.poz.603,650,1544,1629), aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Żłobka).., na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • podejmowania akcji edukacyjnych żłobka oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku przedszkola, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 

7. Podanie danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola

8. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania     – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Rykach oraz archiwizowane

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

11. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do  momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań          z Państwa strony ograniczających tę zgodę. 

12. Macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
 • jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); 

13. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 • realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnych jest wymogiem ustawowym,
 • podejmowania akcji edukacyjnych placówki oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku żłobka jest dobrowolne. 

 Niniejsza klauzula została zamieszczona: 

 1. Na tablicy ogłoszeń w placówce
 2. Na stronie internetowej.

 

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla Rodziców/opiekunów

 

http://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/container/rodo-min.pngSzanowni Państwo