Prace plastyczne wykonane przez dzieci w kwietniu

Prace plastyczne dzieci z grupy I

Prace dzieci z grupy II

Prace wykonane przez dzieci z grupy III

Prace dzieci z grupy IV

Prace wykonane przez dzieci z grupy V "Biedroneczki"