Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 01.09.1984r. w nowym budynku, na nowo wybudowanym osiedlu mieszkaniowym. Placówka od początku cieszyła się wielkim powodzeniem jego mieszkańców. Osiedle Słowackiego – Wielorodzinne zasiedlali wtedy głównie ludzie młodzi. W zakładach pracy i instytucjach Ryk i Dęblina pracowali przeważnie oboje z rodziców,  gdy dzieci  osiągnęły trzy latka, prowadzone były do przedszkola. W pięciu oddziałach było blisko 150 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych było dwanaście nauczycielek z dyrektorką włącznie , czternaście osób personelu obsługowego oraz pielęgniarka.Dyrektorem placówki była wówczas pani Janina Grula,wice- dyrektorem -Jadwiga Piechota.
lW poszczególnych grupach pracowały panie:

gr.I. Elżbaieta Kursa,Kamila Bednarczyk

gr.II.Izabella Cieśla

gr.III. Elżbieta Grzechnik

gr.IV.Bożena Czajka, Beata Dudzik

gr.V. Elżbieta Ćmiel, Bogumiła Falkiewicz

W ciągu roku obchodzono w przedszkolu wiele uroczystości tj. Dzień Milicjanta,Dzień Wojska Polskiego,Dzień Komisji Edukacji Narodowej,Zabawa choinkowa,Dzień Babci,Dzień Kolejarza, Dzień Kobiet, Dzień Służby Zdrowia,Dzień Matki, Dzień Dziecka. Dzieci odwiedzały miejscowe zakłady pracy :piekarnię, Odzieżową Spółdzielnię Inwalidów, Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych,Jednostkę Wojska Polskiego w Dęblinie.

W 1986 r. dyrektorem została pani Barbara Sieniek.Przybyły  nowe nauczycielki- Agnieszka Ośko, Wanda Walaszek, Ewa Sikora i Barbara Jeżewska.

w latach 1989 - 1990 funkcję dyrektora pełniła pani Helena Seremak

  1990 - do 2012 - pani Beata Dudzik

 od 3 września 2012 roku stanowisko to objęła Anna Jagiełło.

Od 1 stycznia 1991 roku przedszkola zostały przejęte przez samorządy gminne, placówka zmieniła wtedy nazwę na Samorządowe Przedszkole nr 5 .

Grono pedagogiczne tworzyły wtedy panie :

gr.I Jadwiga Piechota

gr.II Teresa Rafeld, Mariola Szyszko

gr.III Beata Goluch, Wanda Walaszek

gr. IV Bożena Czjka , Małgorzata Pawlik

gr.V Halina Boratyńska, Renata Jawoszek

W skład personelu technicznego wchodziły panie

intendentka- Leokadia Sobiechowska

kuchnia: Halina Gawda, Barbara Oszal, Hanna Cichecka

pomoc nayczycielki - Joanna Miłosz, Teresa Gral

dozorcą byl pan Edward Piechota

pielęgniarką pani Anna Gąska

Przedszkole działało bardzo aktywnie . Obchodzono liczne święta Dzień Edukacji Narodowej,Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzien Dziecka. Organizowane były zabawy choinkowe, imprezy z okazji Powitania Wiosny. Dzieci uczestniczyły w Rejonowch Przeglądach Teatrów Dziecięcych, Konkursach Piosenki. Współpracowano z Domem Kultury, Biblioteką Miejską dla Dzieci. Odbywały się liczne festyny , wycieczki spektakle teatralne.

Od 13 czerwca 2002r. przedszkole ma swojego patrona, nosi imię Ewy Szelburg – Zarembiny. Wybrano ją na patronkę bo była inicjatorką budowy Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, laureatką „Orderu Uśmiechu” przyznawanego przez dzieci, autorką pięknych bajek i wierszy dla dzieci, rozwijających wyobraźnię, kształcących wrażliwość i uczących miłości do Ojczyzny. Jej twórczość i myśli są drogowskazem życiowym wielu uczęszczających do naszej placówki dzieci. Jej słowa „Gdyby mnie któreś z Was zapytało gdzie mieszkam – odpowiem bez wachania: - W najpiękniejszym Domu, jaki krąży w Kosmosie – a Wy od razu będziecie wiedzieli, że tym Domem jest planeta Ziemia. I że to jest nasz Wspólny Dom”. Traktujemy to jako nasze nieustające przesłanie.

W roku 2005 zostało zlikwidowane przedszkole nr 4 i do naszego przedszkola dołączyły dzieci i panie Małgorzata Jędrys, Lidia Kalbarczyk, Renata Olszak, personel obsługowy zasiliła pani Anna Jaśkiewicz.
Program zajęć w przedszkolu opiera się na kanonie, złożonym z imprez wyznaczonych po części kalendarzem. Zaczyna się Dniem Edukacji Narodowej, „Andrzejkami”, Świętami Bożego Narodzenia, Dniem Babci i Dziadka, powitaniem wiosny, Dniem Matki, Dniem Dziecka, Dniem Patrona i zakończeniem roku szkolnego. Dzieci często wychodzą w miasto aby poznać pracę starszych. Odwiedzają zakłady pracy, poznają zabytki miasta, chodzą i jeżdżą na wycieczki krajoznawcze. Dzieci biorą udział w licznych konkurach organizowanych przez MGCK w Rykach i lokalne środowisko, na których zdobywają liczne nagrody. Dzięki pracy całego zespołu przedszkole jest zawsze pięknie udekorowane, czyste i estetyczne.Posiada wykwalifikowaną kadrę i ludzi chętnych do pracy . Wychodzi na przeciw potrzeb społeczeństwa, starając się spełniać oczekiwania społeczeństwa , realizując politykę oświatową państwa.

 

                                      Na podstawie kronik i dostępnych materiałów,