Strona główna

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Rykach

Odwołuje się termin podpisywania deklaracji udziału w projekcie z powodów organizacyjnych.

21 stycznia 2019 roku tj poniedziałek o godzinie 15.00 będą wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia  do żłobka.

...............................................................................................................................................

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W RYKACH  OGŁASZA REKRUTACJĘ

KARTA ZGŁOSZENIA/FORMULARZ DOSTĘPNY JEST DO POBRANIA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 5 W RYKACH

NABÓR TRWA DO 16 STYCZNIA 2019 ROKU DO GODZINY 15.30

...........................................................................................................

 

Żłobek Miejski nr 1 w Rykach

zaprasza rodziców i opiekunów dzieci

w wieku do lat 3 z terenu Gminy Ryki

do udziału w projekcie

w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

pt.„ Utworzenie Żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”-  

 

W ramach przedmiotowego projektu dla uczestników biorących udział w programie „Utworzenie Żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów"
– bezpłatną instytucjonalną opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat wraz z wyżywieniem
Program zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9- Rynek Pracy, Działanie 9.4- godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Wsparcie udzielone w ramach projektu w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do:
a) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy;
b) osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

W celu ustalenia szczegółów wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie proszę       o kontakt telefoniczny z Dyrektorem Przedszkola nr 5 w Rykach lub osobisty w biurze projektu pod adresem ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki, siedziba Przedszkola nr 5           w Rykach.

Liczba miejsc ograniczona.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udział wszystkich Beneficjentów Ostatecznych (Uczestników) jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w okresie         01.01.2019 r. – 26.02.2021r.
Do udziału w projekcie zapraszamy:
Osoby bezrobotne  – rodziców i pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3 z terenu Gminy Ryki -woj. lubelskie,        które są:
– bezrobotne lub bierne zawodowo i pozostają poza rynkiem pracy ze wzgl. na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub
– pracujące – będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka
i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim zg. z Kodeksem pracy, w tym:
– osoby o niskich kwalifikacjach
– osoby samotnie wychowujące dziecko
– osoby niepełnosprawne
– osoby o krótkim okresie doświadczenia zawodowego – krótsze lub równe 1 rok
– osoby o niskich dochodach
Zakres wsparcia:
Zakres wsparcia przygotowany dla uczestników projektu to:
Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobka, dzięki czemu stworzona zostanie im szansa na skuteczny powrót bądź podjęcie pracy.
Celem jest wzrost aktywności zawodowej  kobiet – rodziców lub pełnoprawnych opiekunów dzieci do lat 3, z terenu Gminy Ryki (woj. lubelskie) – które pozostają poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3 lub są w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 40 nowych miejsc opieki.

Regulamin Rekrutacji do projektu
Regulamin rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Rykach